Εφαρμογή ΚΣΗΔΕ. Παράδειγμα κλήσης API σε php

Η νέα εφαρμογή του τμήματος για τη διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων Παράδειγμα 1. Λήψη authorization token, χρησιμοποιώντας php. Παράδειγμα 2. Αποστολή βασικού εγγράφου με τα ελάχιστα δυνατά… Διαβάστε περισσότερα »

Μαζική Ψηφιακή Υπογραφή Αρχείων signAll (Ενημέρωση 23-06-2022, Υπογραφή Mindigital και με κινητό!!)

Το παρόν σύνολο οδηγιών αφορά στον τρόπο μαζικής υπογραφής πολλαπλών pdf αρχείων με χρήση ψηφιακών υπογραφών. Στη συγκεκριμένη έκδοση (v2.5) υποστηρίζονται δύο είδη ψηφιακών υπογραφών: 1) της Αρχής Πιστοποίησης του… Διαβάστε περισσότερα »

Εφαρμογή Πρωτοκόλλου-Διακίνησης Εγγράφων-Παρουσιολογίου v8.0.1 (28-12-2022)

Νέα έκδοση v8.0.1, Νέος τρόπος σύνδεσης με JWT tokens, αφαίρεση σταδιακά sessions, συγγραφή εξ αρχής API. (Προς το παρόν λειτουργεί υβριδικά μέχρι την οριστική αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων τμημάτων). Οδηγίες… Διαβάστε περισσότερα »