Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μαζική Ψηφιακή Υπογραφή Αρχείων signAll (Ενημέρωση 21-06-2023, Υποστήριξη πολλαπλής υπογραφής αρχείων με το νέο API του υπουργείου!!)

Το παρόν σύνολο οδηγιών αφορά στον τρόπο μαζικής υπογραφής πολλαπλών pdf αρχείων με χρήση ψηφιακών υπογραφών.

Εφαρμογή Πρωτοκόλλου-Διακίνησης Εγγράφων-Παρουσιολογίου v8.1.0 (01-05-2023)

Νέα έκδοση v8.0.1, Νέος τρόπος σύνδεσης με JWT tokens, αφαίρεση σταδιακά sessions, συγγραφή εξ αρχής API. (Προς το παρόν λειτουργεί υβριδικά μέχρι την οριστική αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων τμημάτων).