Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μαζική Ψηφιακή Υπογραφή Αρχείων signAll (Ενημέρωση 21-06-2023, Υποστήριξη πολλαπλής υπογραφής αρχείων με το νέο API του υπουργείου!!)

Το παρόν σύνολο οδηγιών αφορά στον τρόπο μαζικής υπογραφής πολλαπλών pdf αρχείων με χρήση ψηφιακών υπογραφών.